Husby Konsthall


 

Vad har du på gång? / WAWYO

What are you working on? is an interdisciplinary art project dealing with the zeitgeist of our time, initiated by Ulrika Sparre and Hanna Ljungh.
The project would like to address contemporary cultural practices. With “What are you working on?” (Vad har du på gång?), we want to discuss cultural practice and examine how time is valued in our time and in particular how the view of renewal permeates the cultural industries and arts practitioners. Together with invited theorists, artists and curators, we will conduct a close study of the contemporary.

Vad har du på gång? är ett interdisciplinärt konstprojekt om tidens anda initierat av konstnärerna Ulrika Sparre och Hanna Ljungh. Projektet vill föra ett samtal om dagens kulturutövande.
Med Vad har du på gång? vill vi föra ett samtal om dagens kulturutövande samt undersöka hur tid värderas i vår samtid och i synnerhet hur synen på det nya genomsyrar de kulturella näringarna och konstnärliga praktikerna. Tillsammans med inbjudna teoretiker, konstnärer och kuratorer genomför vi en närstudie av det samtida.
new
contact

   


 

 


download WAYWO publicationfollow us on vimeo


follow us on vimeo